HMS kampanje

1 Produkter

Vi ser en økt bevissthet hos våre kunder rundt miljø - og sikkerhetsprodukter. En amerikansk undersøkelse viser at 82% av befolkningen umiddelbart husker logoen på en sikkerhetsprodukt som de har fått. Videre vet vi at 50% av profilprodukter som gis bort ender opp hjemme hos mottaker. Dette er håndfaste tall som viser at kundene våre har rett i å bevege seg mer i retning sikkerhetssegmentet. Les mer om hvordan du kan kombinere produktmedia og HMS her.